Du har inte loggat in. För att se alla låsta frågor och svar måste du logga in och ha ett aktivt konto. Du kan dock se alla öppna frågor utan ett konto direkt här på sidan i varje kategori.

Vilka skyldigheter har en vårdgivare?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Utgör medicinska sekreterare hälso- och sjukvårdspersonal och vad innebär det?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Är vi skyldiga att lämna uppgifter till polis eller åklagare på begäran?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Måste vi svara patienter som lämnar klagomål till oss?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Måste vi göra loggkontroller och vilka krav har vi på oss?

Den som arbetar hos en vårdgivare får endast ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om han eller hon deltar i vården eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, 4 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355) (PDL). Av PDL och Socialstyrelsens föreskrifter allmänna råd om journalföring och behandling av … Läs mer

Läs mer...

X Jag har en fråga gällande patientsäkerhetsberättelse och dokumentationsskyldigheten i patientsäkerhetslagen. Det står att den ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Gäller detta även oss som privata vårdgivare eller är det något som gäller för ”myndigheter/offentligvård” enligt offentlighetsprincipen?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Måste vi ge patienten komplett information eller kan vi hemlighålla viss information om vi bedömer det nödvändigt för patientens skull?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

X Krävs samtycke från underårigt barn när utlämnande sker till försäkringsbolag?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Jag jobbar på en mindre privat vårdcentral och polisen har ringt upp och vill veta om en viss person befinner sig här. Vad får/ska jag göra?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Hur länge gäller en delegering?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...