Dataskydd

Om en patient spelar in ett vårdbesök som den har hos oss, vad kan vi göra? Är det inte olagligt att spela in?

En utgångspunkt är att olovlig inspelning av ljud, i sammanhang där allmänheten inte har tillgång och av en person som själv inte deltar i  samtalet, klassas som olovlig avlyssning, enligt 3 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700).  Huruvida inspelningen av specifikt vårdbesöket och liknande scenarion är godtagbara har Justitieombudsmannen (JO) tagit ställning till i ett … Läs mer

Läs mer...

Vi har råkat skicka en journalkopia till fel patient. Olyckligtvis har patienterna samma namn, dock olika personnummer. Därav felet. Vad ska vi göra?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vi har bedömt att vi måste informera de patienter som drabbats av en incident hos oss. Något vi borde tänka på i kommunikationen?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

När behöver vi genomföra en konsekvensbedömning?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Måste man informera patienterna som drabbats om man anmäler en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten?

Nej. Det utgör en skyldighet för en vårdgivare såsom personuppgiftsansvarig att anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter, se artikel 33.1 Dataskyddsförordningen. I detta fall föreligger ingen skyldighet att också informera de som drabbats av incidenten. Om incidenten däremot sannolikt … Läs mer

Läs mer...

Med vilka leverantörer måste vi ha ett personuppgiftsbiträdesavtal? T.ex. måste vi ha det med Webdoc?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Är det brottsligt att gå in i någon annans journal av misstag?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

En patient har inkommit till oss med en begäran om radering av alla personuppgifter som vi har om henne, vad får vi egentligen radera?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Inom vilken tid måste vi rapportera en personuppgiftsincident till IMY?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vad innebär inre sekretess?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...