Journalhantering

Hur länge måste journaler sparas inom enskild och allmän vårdverksamhet?

Inom enskild vårdverksamhet ska journalhandlingar, som utgångspunkt, sparas i minst 10 år, enligt 3 kap 17 § Patientdatalag (2008:355) (PDL). Den allmänna vårdverksamheten ska i stället utgå från att spara sina journalhandlingar i arkiv för all framtid, 18 kap 3 § PDL och 3 § arkivlagen 1990:782. LAGSTÖD 3 kap. 17 § patientdatalag (2008:355). 18 … Läs mer

Läs mer...

När får en medicinsk sekreterare ta del av en journal?

I 4 kap. patientdatalagen (2008:355) (PDL) finns grundläggande bestämmelser om så kallad inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet. I 4 kap. 1 § PDL anges att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller … Läs mer

Läs mer...

Är en journal en allmän handling i den offentligt drivna hälso- och sjukvården?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vi är en privat vårdgivare som håller på att byta journalsystem. Hur länge måste vi bevara journalerna i det gamla systemet?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vad är en patientjournal?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Ska behandlare i patientens journal dokumentera information som framkommer från annan än patienten själv. Till exempel om behandlaren träffar både patient och sambo, ska behandlaren då journalföra information som framkommer från sambon rörande patienten i dennes journal?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Har jag som medicinsk sekreterare någon skyldighet att dokumentera utlämnanden i patientens journal?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Får en läkare som rådgör med patientens läkare ta del av uppgifter i patientens journal för att kunna bistå?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vi vill skicka provsvar till patienten digitalt.  Finns det möjlighet att på ett säkert sätt kunna förmedla digitalt? T.ex. via mail med bifogat dokument som är krypterat- i så fall, vad krävs för att det ska vara tillräckligt säkert (krav på lösenordet, tvåstegs-inlogg eller liknande)?

Det finns särskilda säkerhetskrav när känsliga personuppgifter om t.ex. hälsa kommuniceras över öppna nät. De här kraven återfinns i 3 kap. 15 § HSLF-FS 2016:40.  När ni skickar provsvar digitalt måste ni alltså uppfylla dessa krav. Ni som vårdgivare ansvarar då för att uppgifterna förs över på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta … Läs mer

Läs mer...

När måste information finnas i patientens journal? Har för mig att det finns något typ av tidskrav.

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...