Säker kommunikation

Vi vill skicka provsvar till patienten digitalt.  Finns det möjlighet att på ett säkert sätt kunna förmedla digitalt? T.ex. via mail med bifogat dokument som är krypterat- i så fall, vad krävs för att det ska vara tillräckligt säkert (krav på lösenordet, tvåstegs-inlogg eller liknande)?

Det finns särskilda säkerhetskrav när känsliga personuppgifter om t.ex. hälsa kommuniceras över öppna nät. De här kraven återfinns i 3 kap. 15 § HSLF-FS 2016:40.  När ni skickar provsvar digitalt måste ni alltså uppfylla dessa krav. Ni som vårdgivare ansvarar då för att uppgifterna förs över på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta … Läs mer

Läs mer...