Skyldigheter

När måste information finnas i patientens journal? Har för mig att det finns något typ av tidskrav.

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Hur länge är information i journaler sekretesskyddade? För alltid?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

X I det aktuella ärendet har en patient hört av sig efter 9 år och önskar korrigeringar i sin journal. Patienten önskar att vi ska ändra i journalen och vi undrar nu vad som är mest korrekt att göra? Vi har föreslagit att göra en korrigerande anteckning men att det inte är görligt att ändra i journalen. Ändringarna som önskas är väldigt omfattande och berör både ordval, ändelser och en hel del tilläggsinformation som är oklart om det framkom vid anamnestagningen. Tacksam för vägledning.

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Finns det någon förordning/lag att hålla sig till gällande vad det är som avgör om vårdskadan ses som ringa eller allvarlig och då lex Maria anmäls?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

En patient kräver att vi ska radera journalanteckning som finns på henne. Vad får vi göra?

När en journal signerat så finns det olika sätt för en patient att få till en förändring i informationsinnehållet. Två av dessa: rättelse, 3 kap. 14 § 2 st. patientdatalagen (2008:355) (PDL) och avvikande mening, 3 kap. 8 § PDL, medför dock inte att informationen som korrigerats utplånats. Det enda sättet att få till detta … Läs mer

Läs mer...

En patient har kommit till oss och begärt sterilisering, kan vi neka patientens begäran?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

En läkare på en av våra kliniker har inlett relationer med inlagda patienter vid ett flertal tillfällen. Läkaren har blivit inkallad till chef och fått tillsägelser men inget annat händer. Läkaren har nu bytt jobb. Får vi som tidigare arbetsgivare informera ny arbetsgivare om läkarens ageranden? Vad kan vi göra?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

En anhörig har informerat oss om att patienten är aktiv på barnpornografiska webbsidor och tar fotografier på andra som befinner sig på badstränder. Är vi skyldiga att polisanmäla detta?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vilket ansvar har en verksamhetschef vid delegeringar?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vi vill stryka över våra anställdas namn innan vi ger anhöriga åtkomst till dokumentationen, får vi göra det?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...