Tillsyn

Jag har läst på lite om GDPR och inser att min arbetsgivare inte alls följer den lagstiftningen. Till exempel har jag flera kollegor som använder Zoom för att ha patientmöten, t.ex. om en patient är sjuk eller av annat skäl inte kan besöka oss. Jag har förstått att man inte får göra så. Hur ska jag gå tillväga? Jag oroar mig för patienternas integritet och säkerhet.

Om din arbetsgivare inte följer dataskyddsförordningen (GDPR) kan du som arbetstagare “visselblåsa” det till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan kontakta IMY via telefon, brev eller boka in ett personligt möte men IMY avråder från att använda e-post då det inte bedöms vara ett tillräckligt säker kontaktväg för den typen av information. När IMY har tagit emot … Läs mer

Läs mer...

När kan min sjuksköterskelegitimation återkallas?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...