Tvångsvård

Vilken ansvarsfördelning gäller mellan verksamhetschef och chefsöverläkare vid vård enligt LPT/LRV?

Chefsöverläkaren ansvarar för ledningen av den tvångspsykiatriska vården av en patient (HSL 4 kap. 3 §). Chefsöverläkarens ledningsansvar innefattar såväl den medicinska vården som användandet av tvångsåtgärder t.ex. bältesläggning, avskiljning m.m. (jfr. LPT 16, 17, 18 a §, 19 §). Bestämmelserna är tillämpliga även för LRV (jfr LRV 6 §). Ansvarsfördelningen mellan de båda ledningsbefattningarna … Läs mer

Läs mer...

Kan jag överklaga ett beslut om psykiatrisk tvångsvård?

 Ja. Enligt 32 § lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) kan en patient överklaga chefsöverläkarens beslut om intagning för tvångsvård. Ett sådant överklagande ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra. LAGSTÖD 32 § lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). 

Läs mer...