Verksamhetschef

Vilka skyldigheter har en verksamhetschef?

Vilka skyldigheter en verksamhetschef framgår av ett flertal olika lagar, förordningar och föreskrifter. En grundkälla till kunskap utgör 4 kap.1-5 §§ Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80, HSF). En verksamhetschef ska bland annat: Säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhets i vården tillgodoses (4 kap. 1 § HSF). Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt … Läs mer

Läs mer...

Vilket ansvar har en verksamhetschef vid delegeringar?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Kan vem som helst vara verksamhetschef?

Lagstiftaren har i lagtexterna föreskrivit att verksamhetschefen ska vara ”någon”. Av detta följer att i princip vem som helst kan vara verksamhetschef. Dock måste det medicinska respektive odontologiska ledningsansvaret, som är en del av verksamhetschefens samlade ledningsansvar, alltid innehas av någon som tillhör personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Personkretsen regleras i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen … Läs mer

Läs mer...

Måste det finnas verksamhetschef inom både hälso- och sjukvård och tandvård?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vad menas med medicinskt ledningsansvar?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vad menas med att en verksamhetschef inom hälso- och sjukvård och tandvård har samlat ledningsansvar?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Vilka uppgifter har en verksamhetschef?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...