gallring

Hur länge måste journaler sparas inom enskild och allmän vårdverksamhet?

Inom enskild vårdverksamhet ska journalhandlingar, som utgångspunkt, sparas i minst 10 år, enligt 3 kap 17 § Patientdatalag (2008:355) (PDL). Den allmänna vårdverksamheten ska i stället utgå från att spara sina journalhandlingar i arkiv för all framtid, 18 kap 3 § PDL och 3 § arkivlagen 1990:782. LAGSTÖD 3 kap. 17 § patientdatalag (2008:355). 18 … Läs mer

Läs mer...