radera

En patient kräver att vi ska radera journalanteckning som finns på henne. Vad får vi göra?

När en journal signerat så finns det olika sätt för en patient att få till en förändring i informationsinnehållet. Två av dessa: rättelse, 3 kap. 14 § 2 st. patientdatalagen (2008:355) (PDL) och avvikande mening, 3 kap. 8 § PDL, medför dock inte att informationen som korrigerats utplånats. Det enda sättet att få till detta … Läs mer

Läs mer...

Har en patient rätt till rättelse av felaktig information i sin journal?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...