En läkare på en av våra kliniker har inlett relationer med inlagda patienter vid ett flertal tillfällen. Läkaren har blivit inkallad till chef och fått tillsägelser men inget annat händer. Läkaren har nu bytt jobb. Får vi som tidigare arbetsgivare informera ny arbetsgivare om läkarens ageranden? Vad kan vi göra?