Finns det någon åldersgräns för att utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar?

 Ja, det finns åldersgräns.  Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får inte utföras på någon som inte har fyllt 18 år. Den som utför ingreppet eller behandlingen ska förvissa sig om att den som avser att genomgå åtgärden har fyllt 18 år. Detta framgår av 9 § lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

LAGSTÖD:

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
Inlagd i kategori: ,