Gäller sekretessen efter att en vuxen dött?

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, enligt 25 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). En avliden person kan inte ge sitt samtycke till att en närstående får läsa journalen. Journaluppgifter kan dock lämnas ut om hälso.- och sjukvårdspersonal bedömer att det inte finns uppgifter i journalen som kan vara till skada för patienten eller någon annan närstående om de lämnas ut. Om det inte är så, kan journalen inte lämnas ut.

LAGSTÖD

25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Inlagd i kategori: