Har en patient rätt att läsa sin döda brors journal?