Hur länge måste journaler sparas inom enskild och allmän vårdverksamhet?

Inom enskild vårdverksamhet ska journalhandlingar, som utgångspunkt, sparas i minst 10 år, enligt 3 kap 17 § Patientdatalag (2008:355) (PDL). Den allmänna vårdverksamheten ska i stället utgå från att spara sina journalhandlingar i arkiv för all framtid, 18 kap 3 § PDL och 3 § arkivlagen 1990:782.

LAGSTÖD

3 kap. 17 § patientdatalag (2008:355).
18 kap. 3 § patientdatalag (2008:355).
3 § arkivlagen (1990:782).
Inlagd i kategori: ,