I 4 kap. 1 § patientdatalagen anges att man får ha åtkomst till en patientjournal om man ”deltar i vården av patienten”. Vad innebär detta i praktiken?