X I det aktuella ärendet har en patient hört av sig efter 9 år och önskar korrigeringar i sin journal. Patienten önskar att vi ska ändra i journalen och vi undrar nu vad som är mest korrekt att göra? Vi har föreslagit att göra en korrigerande anteckning men att det inte är görligt att ändra i journalen. Ändringarna som önskas är väldigt omfattande och berör både ordval, ändelser och en hel del tilläggsinformation som är oklart om det framkom vid anamnestagningen. Tacksam för vägledning.