Jag arbetar hos en privat vårdgivare. En patient är mycket missnöjd med hur vi har hanterat dennes ärende och hotar därför med att anmäla oss till Justitiekanslern. Kan patienten verkligen göra det? Vad skulle det i så fall kunna innebära för oss?