Kan en arbetsgivare kräva att den ska få tillgång till den anställdes journal, tänker vid företagshälsovård?

Nej, arbetsgivare kan inte kräva att få tillgång till den anställdes journal. Den anställdes journal omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretess (2009:400). Om det är så att arbetsgivaren vill ha tillgång till den anställdes journal, får arbetsgivaren be att arbetstagaren själv begär ut den och sedan tilldelar journalen till arbetsgivaren, detta är dock ingen skyldighet man som arbetstagare har. 

LAGSTÖD

25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400).