X Krävs samtycke från underårigt barn när utlämnande sker till försäkringsbolag?