Vilka regler finns det om hur läkemedel ska förvaras? Jag är ansvarig för detta på den vårdenhet där jag jobbar, men är osäker på vad jag har för skyldigheter (utöver att följa instruktionerna i FASS, förstås). Vill inte riskera att göra fel.