Vad har jag för skyldigheter när jag iordningställer, administrerar eller överlämnar ett läkemedel som jag inte själv har ordinerat?