Vi har fått ett etikgodkännande, innebär det att vi kan hämta data ur journalsystemet vid det sjukhus vi verkar vid?