Vilken ansvarsfördelning gäller mellan verksamhetschef och chefsöverläkare vid vård enligt LPT/LRV?

Chefsöverläkaren ansvarar för ledningen av den tvångspsykiatriska vården av en patient (HSL 4 kap. 3 §). Chefsöverläkarens ledningsansvar innefattar såväl den medicinska vården som användandet av tvångsåtgärder t.ex. bältesläggning, avskiljning m.m. (jfr. LPT 16, 17, 18 a §, 19 §). Bestämmelserna är tillämpliga även för LRV (jfr LRV 6 §). Ansvarsfördelningen mellan de båda ledningsbefattningarna framgår bl.a. av Socialstyrelsens föreskrifter om LPT- och LRV-vård (jfr SOSFS 2018:8).


Lagstöd:

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30); 4 kap. 3 §
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård; 16 §, 17 §, 18 a §, 19 §
Lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård; 6 §
SOSFS 2018:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

 

Inlagd i kategori: ,