Om oss

Kunskap om juridiken räddar liv

Tryggleg hjälper verksamheter inom hälso- och sjukvård och social omsorg att enkelt få svar på juridiska frågor så mer tid kan spenderas på patienterna.

Hur skapades Tryggleg?

Idéen till Tryggleg kom 2019. Klienter hänvisar ofta till gammal information som de hittat efter en sökning på internet. Många frågor återkommer även från många. Det behövs helt enkelt ett enklare sätt för vården att få tillgång till juridiskt korrekt information.

Därför skapades Tryggleg – en smidig plattform för enkel tillgång till svar och expertis.

tryggleg
TryggLeg Om oss

Hur gör Tryggleg skillnad?

De juridiska krav som omger hälso- och sjukvården är omfattande och föränderligt. Som verksam inom branschen ställer det höga krav på verksamheter och anställda för att kunna efterleva de krav som finns. För att kunna följa kraven krävs tid och pengar och det är svårt att hitta juridiskt stöd med rätt kompetens. I Sverige är det få jurister med expertis inom den medicinska rätten.

Det positiva är att Tryggleg erbjuder en samlingspunkt för alla de juridiska frågor som vården ställer sig. Genom att tillhandahålla en plattform med svar på juridiska frågor som kvalitetsgranskats av kvalificerade jurister med expertis inom medicinsk rätt hjälper Tryggleg vården – från personalen till ledningen, att smidigt och effektivt, hantera de juridiska frågor som uppstår i verksamheten. Medlemmarna bygger på databanken och tillsammans skapar vi en kunskapskälla för vården.

Via Tryggleg kan mer tid spenderas på patienten samtidigt som du sparar tid och pengar.