Är det brottsligt att gå in i någon annans journal av misstag?