Kan jag överklaga ett beslut om psykiatrisk tvångsvård?

 Ja. Enligt 32 § lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) kan en patient överklaga chefsöverläkarens beslut om intagning för tvångsvård. Ett sådant överklagande ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra.

LAGSTÖD

32 § lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). 
Inlagd i kategori: